Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 20.12.2023. godine, sa početkom u 13:58 održana je tribina, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, PG Duška Sladakovića
sa temom:
1. 13:58 do 14:45 Elektronsko pristupanje portalu za elektronsku identifikaciju – E agrar , savetodavac Milenko Đurić

Cilj tribine bio je upoznati poljoprivredne sa elektronskim pristupanjem portalu za elektronsku identifikaciju – E agrar.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica