Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Sakar , opština Mali Zvornik, Poljoprivredno gazdinstvo Beriza Hadžiefendića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Milenko Đurić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredne proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica