Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Klupci , opština Loznica – grad, Gazdinstvo Pavlović Radovana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Upis, obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva i osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima,načinom,dokumentacijom i rokovima za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji kao i sa uslovima za obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica