Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Cerova , opština Krupanj, Gazdinstvo Cvetka Mićića
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Primena pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područiju za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Tribini prisustvovalo pet pioljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica