Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kulturni centar u Leskovcu
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Refakcija za kupljeno gorivo , savetodavac Mirjana Petrović

Tribina je održana sa ciljem upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa platformom eAgrara i postupkom ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac