Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Donja Jajina , opština Leskovac – grad, Mesna zajednica Donja Jajina
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Refakcija dizel goriva , savetodavac Marinko Jovičić

Prisutnim proizvođačima na tribini pojašnjeni uslovi za ostvarivanje prava na refakciju za kupljeno dizel gorivo za poljoprivredne radove.
Koordinator: Marinko Jovičić

Izvor: PSSS Leskovac