Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kancelarija Lokalnog fonda za poljoprivredu Leskovac
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Nenad Stefanović

Cilj je bio bliže upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa realnim troškovima sa akcentom na agroekonomijausa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi.Tribina je bila urađena uz pomoć lokalne samouprave Leskovca i odeljenja za poljoprivredu
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac