Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 17.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Kulturni centar Leskovac
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Korišćenje subvencija za premiju osiguranja , savetodavac Mirjana Petrović

Prisutni poljoprivredni proizvođači tokom tribine upoznati su sa korišćenjem subvencija za premiju osiguranja.
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac