Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Gornje Krajince , opština Leskovac – grad, Prostorije Stojana Mitića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Mirjana Petrović

Tribina je održana sa ciljem pojašnjenja pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Mirjana Petrović

Izvor: PSSS Leskovac