Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 08:31 održana je tribina, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorija PSS
sa temom:
1. 08:31 do 09:05 Značaj zimske zaštite u koštičavom voću , savetodavac Ivana Obradović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upoznati sa značajem zimske zaštite u koštičavom voću u cilju smanjenja infekcionog potencijala za naredni vegetacioni period.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija