Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 03.07.2024. godine, sa početkom u 08:28 održana je tribina, mesto Stubal , opština Blace, PG Mileteta Simića
sa temom:
1. 08:28 do 08:58 Mere agrarne politike , savetodavac Ivana Obradović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvodjačii upoznaju sa merama agrarne politike Ministarstva Poljoprivrede, odnosno koje sve vrste podsticajnih sredstava mogu da koriste tokom godine a u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnjebine je da se
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija