Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Mačkovac , opština Kuršumlija, Porodicno gazdinstvo Simic Gorana
sa temom:
1. 09:59 do 11:24 Upoznavanje polj.proizvodjaca sa javnim aktuelnim pozivima raspisanim od strane Min.poljoprivrede,sumarstva i vodoprivrede , savetodavac Savo Došović

Poljoprivredni proizvodjaci su bili upoznati sa aktuelnim javnim pozivima koji su raspisani od strane Ministarstva poljoprivrede,sumarstva i poljoprivrede i kako i na koji nacin ostvariti svoja prava.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija