Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Stalać , opština Ćićevac, Klub penzionera
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Obnova regisracije poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je bio obuka proizvođača za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac