Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 23.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Strojinci , opština Brus, Gazdinstvo Aleksić Aleksandra
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla. , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio da se prisutnim proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom biljnog porekla.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac