Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na refakciju akcize za gorivo u poljoprivredne svrhe , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo