Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 09.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Ostvarivanje prava na podsticaje – premija osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim javnim pozivom za subvencije za osiguranje biljnih vrsta – način podnošenja zahteva, dokumentacija uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo