Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 01.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Vukušica , opština Vrnjačka Banja, PG Milana Bačevca
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji za kupovinumašina u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ljiljana Nerandžić


Koordinator: Ljiljana Nerandžić

Izvor: PSSS Kraljevo