Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 14:10 održana je tribina, mesto Sipić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Sanje Nikolić
sa temom:
1. 14:10 do 14:42 E Agrar , savetodavac Marija Ivanović

Cilj tribine je bio da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva za subvencije i povratak akcize na kupljeno gorivo, putem platforme eAgrar.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac