Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 08:35 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS Kragujevac
sa temama:
1. 08:35 do 09:09 Ostvarivanje podsticaja za premije osiguranja u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Valentina Kovačević
2. 09:10 do 11:23 Načini ostvarivanja podsticaja za premije osiguranja u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac