Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 26.06.2023. godine, sa početkom u 07:53 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 07:53 do 08:34 Načini ostvarivanja prava na povraćaj sredstava za kupljenu opremu i mehanizaciju u elektronskoj formi , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac