Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je tribina, mesto Sočanica , opština Leposavić, Sala mesne zajednice
sa temom:
1. 08:57 do 09:47 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa elektronskim pristupanjem Portalu eID, načinom izdavanja parametara i instalacije aplikacije ConsentID na mobilnim telefonima, a sve u cilju pružanja podrške u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica