Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 14:30 održana je tribina, mesto Dobrava , opština Leposavić, Gazdinstvo Bojović Vasilija
sa temom:
1. 14:30 do 15:19 Primene pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koja služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja tribine je upznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica