Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 24.05.2024. godine, sa početkom u 10:58 održana je tribina, mesto Leposavić , opština Leposavić, Gazdinstvo Planić Ljubiše
sa temom:
1. 10:58 do 11:32 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica