Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 09:36 održana je tribina, mesto Slatina , opština Leposavić, Gazdinstvo Novice Petronijevića
sa temom:
1. 09:36 do 10:24 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primenom Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica