Objava: TRIBINA-PSSS K.Mitrovica

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je tribina, mesto Sočanica , opština Leposavić, Gazdinstvo Vujović Zorana
sa temom:
1. 08:57 do 09:41 Obnova pljoprivrednog gazdinstva na portalu e-Agrar i prijava setvene strukture , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrdnih proizvođača sa obnovom poljoprivrednog gazdinstva na portalu e-Agrar i prijavom setvene strukture
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica