Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Velika Kruševica , opština Rekovac, Gazdinstvo Slađana Markovića
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Milanka Miladinović

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina