Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Jovac , opština Ćuprija, Domaćinstvo Marjanović Radoslava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina