Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Despotovac , opština Despotovac, Prostorije udruženja “Plava šljiva”
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini , savetodavac Ljiljana Jeremić

Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača članova Udruženja sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina