Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 20.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Izvor , opština Paraćin, gazdinstvo Marka Boškovića
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom rrazvoju u 2021. godine , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne proizvođače sa raspodelom podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina