Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSS
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Aktuelni pravilnici MPŠV za genetičke resurse , savetodavac Miroslav Jaćimović

Upoznavanje proizvođača sa mogućnostima ostvarivanja subvencije za autohtone rase.
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak