Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 15.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Prostorije firme DOO Pranjanac
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Pravilnik o malim količinama proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj održavanja tribine je upoznavanje proizvođača sa značajem prerade na gazdinstvu i Pravilnikom o proizvodnji i prometu i malih količina proizvoda
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak