Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Registracija poljoprivrednih proizvođača u eUpravi. , savetodavac Branko Tanasković

Cilj tribine je značajnije upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem eUpravi, odnosno uvođenju eAgrara.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak