Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, U prostoriji načelstva
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o malim količinama poljoprivrednih proizvoda , savetodavac Biljana Janjic

Cilj tribine je bio upoznavanje proizvođača sa pravilnikom o malim količinama poljošprivrednih proizvod
Koordinator: Biljana Janjic

Izvor: PSSS Čačak