Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 19:30 održana je tribina, mesto Premeća , opština Čačak – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Lekić Mihaila
sa temom:
1. 19:30 do 20:00 Pravilna higijenska praksa u berbi maline , savetodavac Branko Tanasković

Značaj tribine je u boljoj edukaciji proizvođača maline prilikom realizacije ovogodišnjeg roda maline, odnosno efikasnije zdravstvene bezbednosti plodova maline iz zasada do ovlašćenih distributera ovogodišnjeg roda.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak