Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 09.11.2023. godine, sa početkom u 10:45 održana je tribina, mesto Rogača , opština Beograd-Sopot, PG Aleksandra Petrović
sa temom:
1. 10:45 do 11:15 Javni poziv za subvencije za osiguranje biljne proizvodnje , savetodavac Violeta Veličković

Cilj tribine bilo je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa javnim pozivom za subvencije za osiguranje biljne proizvodnje
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd