Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 26.08.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Ušće , opština Beograd-Obrenovac, PG Ljiljane Živković
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Javni poziv MPŠV za podsticaje u poljoprivredi , savetodavac Zoran Janković

Cilj tribine je da se prisutni poljoprivrednici upoznaju sa Javnim pozivom za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Zoran Janković

Izvor: PSSS Beograd