Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 26.08.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Lisović , opština Beograd-Barajevo, PG Stanisavljević Bratoljub
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Javni poziv za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji. , savetodavac Violeta Veličković

Prisutni poljoprivrednici su tokom tribine upoznati sa Javnim pozivom za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd