Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 11:01 održana je tribina, mesto Vlaška , opština Beograd-Mladenovac, ZZ ” Vlaška ” Vlaška
sa temom:
1. 11:01 do 11:37 Tumačenje pravilnika za podsticaje za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Mladen Pavlović

Tokom tribine prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa aktuelnim pravilnikom za podsticaje za kvalitetna priplodna grla.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd