Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Arapovac , opština Beograd-Lazarevac, PG Petrović Aleksandra
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na refakciju akcize za gorivo , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na refakciju akcize za gorivo.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd