Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 10:19 održana je tribina, mesto Ugrinovci , opština Beograd-Zemun, PG Popović Vera
sa temom:
1. 10:19 do 10:56 Registracija na E-upravi i aplikacija ConsentID , savetodavac Anka Kačarević

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa postupkom registracije na E upravi kao i aplikacijom ConsentID.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd