Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 27.01.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Boljevci , opština Beograd-Surčin, gazdinstvo Topoljski Jaroslav
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi u 2021.g. , savetodavac Anka Kačarević

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa planiranim posticajnim merama u poljoprivredi 2021 godine.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd