Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 23.12.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Beograd (Čukarica) , opština Beograd-Čukarica, PG Saše Dragojevića
sa temom:
1. 17:00 do 17:40 Predstavljanje trećeg javnog poziva za konkurentnu poljoprivredu za 2023. godinu , savetodavac Radmila Koprivica

Poloprovredni proizvođači biće informisani o aktuelnom trećem javnom pozivu za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd