Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 25.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Korbevac , opština Vranje – grad, Polj. gazd. Bora Cvetanović
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Marija Janjić

Tema: Praktični prikaz uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu
Koordinator: Marija Janjić

Izvor: PSSS Vranje