Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Surdulica , opština Surdulica, polj.gazdinstvo Mile Naumov
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktična primena mikrobioloških djubriva i znacaj agrohemiske analize zemljišta , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Tema:Praktična primena mikrobioloških djubriva i znacaj agrohemiske analize zemljišta
Cilj:Prakticno prikazano uzorkovanje zemljista,ukazano na znacaj primene djubriva za ozime useve u veoma susnim jesenima na osnovu analize zemljišta.Uradjen preracun količine N:P:K na osnovu planiranog prinosa i kolicine zaoranih žetvenih ostataka.

Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje