Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 08.11.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Rakovac , opština Bujanovac, Nakic Dragan
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Praktičan primer uzorkovanja zemljišta nakon skidanja useva i primena NPK djubriva za ozime useve , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Praktičan primer uzorkovanja zemljišta nakon skidanja useva i primena NPK djubriva za ozime useve
Cilj:Upoznavanje poljoprivrednih proizvodjaca o znacaju primene djubriva za ozime useve u veoma susnim jesenima na osnovu analize zemljišta.Preracun količine N:P:K na osnovu planiranog prinosa i kolicine zaoranih žetvenih ostataka.

Koordinator: Nada Lazović – Đoković

Izvor: PSSS Vranje