Objava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:55 održana je radionica, mesto Kovačice , opština Valjevo – grad, PG Aleksandra Marića
sa temom:
1. 09:55 do 11:10 Sadnja oraha , savetodavac Srđan Stanojlović

Na radionici će prisutni biti upoznati sa pravilnom sadnjom oraha kao i sa rizicima u ovoj proizvodnji
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo