Objava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:15 održana je radionica, mesto Jasenica , opština Valjevo – grad, PG Krunić Dimitrije
sa temom:
1. 09:15 do 10:23 Meliorativni radovi u voćarstvu , savetodavac Srđan Stanojlović

Prisutni će biti upoznati sa merama i postupcima za odvodnjavanje voćnih zasada putem otvaranja drenažnih kanala sa mašinama za dreniranje. Ujedno će biti pokazan i postupak za kopanje kanala kojim se može izvršiti dovođenje vode od izvora do zasada. Cilj ovog postupka je prevazilaženje suše i prekomernnih padavina usled novonastalih klimatskih promena.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo