Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 08.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Velika Plana , opština Velika Plana, PG Gorica Đinović
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Identifikacija bolesti i štetočina u usevu paprike , savetodavac Nikola Trikić

Prisutni poljoprivredni proizvođači bili su upoznati sa bolestima i štetočinama koje ugrožavaju proizvodnju paprike. Proizvođači su upoznati sa simptomima i štetama koje nastaju dejstvom bolesti i štetočina.
Koordinator: Nikola Trikić

Izvor: PSSS Smederevo