Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 14.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Kolari , opština Smederevo – grad, Zasad vinove loze Pavlović Gorana
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Rezidba vinove loze u zavisnosti od sortimenta i uzgojnog oblika , savetodavac Boban Marković

Za prisutne vinogradare, a i u čast Svetog Trifuna zaštitnika vinogradara i vinara, održana radionica na temu rezidbe vinove loze. Praktično je pokazana tehnika izvođenja ove operacije i ukazano na najčešće greške. U zasadu je različit sortiment i u delu zasada vinova loza u zasnivanju tako da je bilo mogućnosti za praktično pokazivanje rezidbe prema sortimentu u rodu i kako se vrši formiranje uzgojnog oblika.
Koordinator: Boban Marković

Izvor: PSSS Smederevo