Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Suvodol , opština Smederevo – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Đorđevića
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Rezidba breskve i nektarine , savetodavac Biljana Nikolić

Na održanoj radionici prisutnim poljoprivrednim proizvođačima je ukazano na značaj zimske rezibe breskve i nektarine. Proizvođači su upoznati sa pravilnim načinom rezidbe gde treba vodititi računa da se ne poremeti uzgojni oblik, da ne dolazi do preklapaja grana i da se ne naruši odnos između rasta i rodnosti.
Koordinator: Biljana Nikolić

Izvor: PSSS Smederevo